Waarom ons

Om wat we doen:

1. Steun aan vrouwen, armen en kwetsbare bevolkingsgroepen in één van de armste regio’s ter wereld.

2. Steun aan vluchtelingen in hun regio en de lokale bewoners die deze vluchtelingen opvangen.

3. Voorzien in basisvoorzieningen waar te weinig geld is om hier zelf in te voorzien: voldoende gezond en veilig water en voedsel voor mens en dier in een klimatologisch uitdagende regio.

4. Steun aan een gemeente die weinig middelen tot zijn beschikking heeft, maar toch zo goed mogelijk haar verantwoordelijkheden ten opzichte van haar bevolking wenst te vervullen.

5. Bijdragen aan bescherming van de biodiversiteit in een regio die door klimaatverandering dreigt te verschralen.

Om hoe we werken:

1. Steun Voor Oudalan is een kleine stichting dat op zeer professioneel niveau presteert. De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd. Wanneer de financiën het toelaten huren we de expertise in van Dianne Nicolaï, ontwikkelingsexpert voor een professionele begeleiding van de projecten.

2. Onze partner is een kleine, lokale organisatie met specialistische kennis van zowel de lokale context als ontwikkelingsprojecten in het algemeen. Zij hebben veel ervaring en een goed netwerk. De afgelopen jaren heeft ADR aangetoond efficiënt de beoogde resultaten te behalen. ADR wordt betaald voor hun diensten. Zonder salarissen en financiële ondersteuning zouden zij hun werk niet kunnen doen.

3. Wij werken bottom-up en voeren alleen projecten uit waaraan behoefte is en waarvoor een breed draagvlak is onder stakeholders. De goede relaties die wij met ADR hebben en die zij weer in de regio hebben maken dat geen enkel voorstel bij ons de deur uit gaat zonder dat het lokaal besproken is en is goedgekeurd. Zowel het opstellen van voorstellen als de rapportage vindt vrijwel geheel in Burkina Faso plaats.

4. Wij werken met respect voor mens en milieu. Er zijn natuurlijk gegronde redenen waarom wij financiële hulp bieden in de regio Oudalan. Toch zou het te kort door bocht zijn om vervolgens te denken dat iedereen daar arm is en dat het één en al kommer en kwel is. Wij waken ervoor mensen als zielig of hulpeloos af te beelden, zoals andere stichtingen soms plegen te doen. In plaats daarvan trachten we de complexiteit van de situatie te communiceren en ook te laten zien op welke vlakken het wel goed gaat met de samenleving.

5. Op het gebied van milieu besteden wij aandacht aan agroforesterie en de rehabilitatie van het natuurlijk ecosysteem en de biodiversiteit. In de stad vertaalt zich dit ook in afvalmanagement-projecten.