Watervoorzieningen

Water en voedselzekerheid vormen de basis voor het menselijk bestaan. Aan deze basisbehoeften is helaas een groot gebrek in de regio. In veel dorpen zijn er te weinig of soms zelfs geen drinkwatervoorzieningen. Hierdoor zijn vrouwen hele dagen bezig met het halen van water. Zij hebben daarom geen tijd om andere activiteiten te ondernemen waarmee ze wat geld kunnen verdienen.

Vanaf 1 oktober 2016 zijn er in totaal 16 waterpompen gerepareerd en 5 nieuwe waterpompen geïnstalleerd met boringen van wel 80 meter diep. Er is hierdoor voor 21.000 mensen schoon drinkwater beschikbaar! In januari 2017 is een nieuwe bouli gegraven van 70 diameter doorsnee en 6 meter diep. Deze bouli in het dorp Zoungewaye is in de regentijd in juli volgelopen met water. Van oktober tot juni is de droge tijd. De bouli kan echter het hele jaar als watervoorziening dienen, in eerste instantie voor groenteteelt en vanaf maart wanneer het erg droog is voor het vee.

De twee bouli’s  bij Aliakoum en Bossey Dogabe die in de zomer van 2017 zijn gerepareerd, zijn volgelopen tijdens de regentijd in  2018. Eén bouli dient als drinkwatervoorziening voor het vee. Hierdoor ontstaat er minder druk op de waterpompen in de stad Gorom-Gorom. De andere bouli dient als permanente watervoorziening voor tuinbouw door vrouwen.  

Dankzij een gift van Stichting AFOS en het bedrijf Transfer Solutions kon er een project worden ingediend bij Stichting Wilde Ganzen dat een premie van 50% op de ingezamelde gelden heeft verstrekt. In dit project zijn 3 waterpompen gerepareerd in de dorpen Set-Seré, Korizena en Charam-Chram. Op deze drie locaties hebben vrouwengroepen tuinen kunnen inrichten, begeleid door de trainers van Association Dagnal Roobe.

Elke pomp heeft gemiddeld zo’n 500 vaste gebruikers, daarbij gebruiken de vrouwen het water voor de tuinbouw. De bevolking is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de pompen. Elke familie betaalt voor het watergebruik en deze middelen worden door hiervoor aangestelde comités  beheerd voor onderhoud en reparaties.

In november 2018 is o.a. met steun van het Anton Jurgens Fonds nog een donatie gedaan voor het realiseren van een bouli (meertje) bij het dorp Deiberi met een diameter van 70 meter en 6 meter diep. Deze bouli zal in de regentijd van 2019 vollopen en als drinkwatervoorziening voor het vee dienen. De nabijgelegen stad Gorom Gorom kampt met een te grote vraag naar drinkwater. Mens en dier zijn hier afhankelijk van de waterpompen, waardoor wachtrijen lang zijn en de watervoorraden weinig tijd hebben om aan te vullen. Als het vee kan uitwijken naar de bouli in Deiberi zal de druk op de waterpompen in de stad afnemen.