Water en voedselzekerheid

Water en voedselzekerheid vormen de basis voor het menselijk bestaan. Aan deze basisbehoeften is helaas een groot gebrek in de regio. In veel dorpen zijn er te weinig of soms zelfs geen drinkwatervoorzieningen. Hierdoor zijn vrouwen hele dagen bezig met het halen van water. Zij hebben daarom geen tijd om andere activiteiten te ondernemen waarmee ze wat geld kunnen verdienen. In de periode mei t/m september raken de voedselschuren leeg. De prijzen van voedsel stijgen schrikbarend. Ook het vee heeft onvoldoende te eten en te drinken en de sterfte onder het vee groeit.

Het project Water en voedselzekerheid had als doel deze situatie te verbeteren. Vanaf 1 oktober 2016 zijn er in totaal 16 waterpompen gerepareerd en 5 nieuwe waterpompen geïnstalleerd met boringen van wel 80 meter diep. Er is nu voor 21.000 mensen schoon drinkwater beschikbaar! In januari 2017 is een nieuwe bouli gegraven van 70 diameter doorsnee en 6 meter diep. Deze bouli in het dorp Zoungewaye is in de regentijd in juli volgelopen met water. Van oktober tot juni is de droge tijd. De bouli kan echter het hele jaar als watervoorziening dienen, in eerste instantie voor groenteteelt en vanaf maart wanneer het erg droog is voor het vee. De groenteteelt zal worden uitgevoerd door een vrouwengroep van 60 vrouwen. Elke vrouw heeft een tuin van 100 m2 om groentes te verbouwen zoals tomaten, uien, courgettes, pepers voor eigen gebruik en voor verkoop op de markt. Daarnaast zullen ook op diverse andere plaatsen waar waterpompen in gebruik zijn, tuinen worden aangelegd voor vrouwen. Ook leerlingen van scholen komen in aanmerking. Zij willen met de opbrengst de schoolmaaltijden en de schoolkas aanvullen.