Don’t Waste My World!

Steun Voor Oudalan heeft in 2019 en 2020 een onderwijsproject uitgevoerd op VMBO-scholen in Nederland, genaamd: Don’t Waste My World!

In het kader van het EU programma FRAME, VOICE, REPORT – geleid door stichting Wilde Ganzen – hebben wij met AFOS als twee samenwerkende stichtingen werkzaam in ontwikkelingssamenwerking een subsidie van 40.000 euro ontvangen voor een bewustwordingscampagne op VMBO scholen in Nederland. Thema van deze campagne waren de Duurzame ontwikkelingsdoelen. Onder andere het afvalprobleem in Europa en in ontwikkelingslanden werd onder de aandacht gebracht en tegelijkertijd bood het leerlingen kennis over de noodzaak voor een duurzame samenleving, recycling van plastic afval en het mondiale probleem van klimaatverandering.

Het lesprogramma werd vanaf september  2019  t/m maart 2020 aangeboden. In totaal hebben meer dan 1000 leerlingen van 7 verschillende scholen het lesprogramma gevolgd.

Steun voor Oudalan heeft in die periode in het kader van Don’t Waste My World onderstaande documentaires kunnen ontwikkelen:

  1. Moussa’s strijd – over Plastic Afval (de film bevat dode dieren, vandaar dat Youtube vraagt of je zeker weet of je de film wil zien).
  2. Mer de soif – over klimaatverandering