Ecologisch herstel in Gorom Gorom

De gemeente van Gorom-Gorom wil graag ecologisch herstel in haar gemeente bevorderen. De gevolgen van klimaatverandering zijn in Oudalan goed te voelen, zoals in de documentaire ‘Mer de soif’ te zien is en de vegetatie heeft te leiden onder de omstandigheden. De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven geweest op het gebied van ‘regreening the desert’ en ook Gorom-Gorom wil graag stappen zetten hierin.

Om het belang van planten en ecologie onder de aandacht te brengen is er op 29 augustus 2020 is met een klein fonds van SVO voor de eerste keer een boomplant dag georganiseerd in Gorom-Gorom. Het was een mooi voorbeeld van hoe door samenwerking een klein project tot iets groots kan uitgroeien met deelneming van de bevolking en de lokale autoriteiten.  Onder de leiding van ADR zijn 800 bomen geplant, waarvan een groot deel bij publieke gebouwen en op het terrein van het plaatselijke lyceum.

Jongerenorganisaties hielpen enthousiast mee. De lokale autoriteiten toonden hun betrokkenheid met een bijdrage van 200 plantjes. Tevreden over deze dag hebben de autoriteiten beloofd dat dit een jaarlijks terugkerend evenement zal worden.