Projecten

De volgende projecten is SVO momenteel aan het uitvoeren met ADR. Donaties zijn van harte welkom en zullen de impact van onze activiteiten vergroten!

Agro-ecologische tuinen in Ziniaré

Agro-ecologische tuinen in Ziniaré

In 2022 ging voor 1 ha een project van start in Ziniaré, de nieuwe locatie van waaruit onze partner ADR werkt, op het gebied van agro-ecologische tuinen. Er is naar water geboord, zonnepanelen zijn geïnstalleerd om de waterpomp aan te drijven, een w...
Voedselhulp aan vluchtelingen

Voedselhulp aan vluchtelingen

De Situatie in Burkina Faso en met name in het Noorden, rond Gorom Gorom blijft schrijnend. Helaas is een deel van de tuinen die door ADR op het platteland zijn aangelegd inmiddels verlaten omdat de vrouwen die de tuinen bewerkten gevlucht zijn naar...
Ecologisch herstel in Gorom Gorom

Ecologisch herstel in Gorom Gorom

De gemeente van Gorom-Gorom wil graag ecologisch herstel in haar gemeente bevorderen. De gevolgen van klimaatverandering zijn in Oudalan goed te voelen, zoals in de documentaire 'Mer de soif' te zien is en de vegetatie heeft te leiden onder de omstandigheden....
Corona Kits

Corona Kits

In juni 2020 verdeelde Dagnal Roobe 200 zakken rijst en artikelen voor persoonlijke hygiëne in Gorom-Gorom. Deze 'Corona Kits' waren bedoeld voor arme gezinnen uit de stad zelf en vluchtelingen die naar de stad toe zijn gekomen. De kits bevatten mondkapjes, ...


Voltooide projecten

Gorom Gorom Plastic Free

Gorom Gorom Plastic Free

Het project Gorom Plastic Free is gestart in 2019 en liep door tot in 2021 omdat het door Corona de nodige vertraging had opgelopen. Het doel van project was om de stad leefbaar te maken en een afval opruimdienst op te zetten. Dit is door de instroom...
Water en voedselzekerheid

Water en voedselzekerheid

Water en voedselzekerheid vormen de basis voor het menselijk bestaan. Aan deze basisbehoeften is helaas een groot gebrek in de regio. In veel dorpen zijn er te weinig of soms zelfs geen drinkwatervoorzieningen. Hierdoor zijn vrouwen hele dagen bezig...
Don't Waste My World!

Don't Waste My World!

Steun Voor Oudalan heeft in 2019 en 2020 een onderwijsproject uitgevoerd op VMBO-scholen in Nederland, genaamd: Don't Waste My World! In het kader van het EU programma FRAME, VOICE, REPORT - geleid door stichting Wilde Ganzen - hebben wij met AFOS...
Tuinen voor vrouwen

Tuinen voor vrouwen

In het najaar van 2018 zijn er op vijf locaties 165 tuinen bijgekomen. Er zijn nu in totaal op 9 locaties ruim 400 tuinen in gebruik genomen dor de vrouwen. De wens van Steun voor Oudalan en Dagnal Roobe is dat op deze locaties in de toekomst ook Agroforesterie...
Watervoorzieningen

Watervoorzieningen

Water en voedselzekerheid vormen de basis voor het menselijk bestaan. Aan deze basisbehoeften is helaas een groot gebrek in de regio. In veel dorpen zijn er te weinig of soms zelfs geen drinkwatervoorzieningen. Hierdoor zijn vrouwen hele dagen bezig...
Versterking van de lokale economie

Versterking van de lokale economie

Het project Versterking van de lokale economie van Gorom-Gorom (2017/2018) had inkomensverhoging onder de bevolking als doel. Dankzij watervoorzieningen kunnen er economische activiteiten worden ontplooid. In de tweede helft van 2017 zijn 16 waterpompen...
Project Graanbank

Project Graanbank

Begin juni 2017 is de graanbank geopend. Dit project is bedoeld voor mensen die te weinig geld hebben om voedsel te kopen op de markt. Helaas zijn hun eigen voedselschuren al leeg. De sociale dienst heeft een selectie gemaakt onder de bevolking wie in...
Voedsel voor de allerarmsten

Voedsel voor de allerarmsten

In de zomer van 2016 was stichting Steun voor Oudalan in oprichting. De signalen die we kregen over ernstige voedseltekorten en honger waren voor ons aanleiding om twee bevriende stichtingen, stichting AFOS en Zeewolde Werelddorp, te vragen eenmalig...