Voedsel voor de allerarmsten

In de zomer van 2016 was stichting Steun voor Oudalan in oprichting. De signalen die we kregen over ernstige voedseltekorten en honger waren voor ons aanleiding om twee bevriende stichtingen, stichting AFOS en Zeewolde Werelddorp, te vragen eenmalig voedselhulp te verstrekken. Er is voor 6000 euro voedsel ingekocht voor de doelgroep allerarmsten vooraf geselecteerd door de sociale dienst en het gemeentebestuur. Circa 1000 mensen hebben hierdoor voedselhulp gekregen.