Versterking van de lokale economie

Het project Versterking van de lokale economie van Gorom-Gorom (2017/2018) had inkomensverhoging onder de bevolking als doel. Dankzij watervoorzieningen kunnen er economische activiteiten worden ontplooid. In de tweede helft van 2017 zijn 16 waterpompen gerepareerd en twee nieuwe waterpompen geïnstalleerd. Voor het onderhoud van de waterpompen is een training gegeven aan de beheerders en de leden van de watercomités. Vier bouli’s (meertjes van 70m diameter) zijn (opnieuw) uitgegraven tot 6 meter diep zodat er het hele jaar water beschikbaar blijft voor het vee en voor tuinbouw. Inmiddels hebben ruim 400 vrouwen en een groep scholieren elk een tuin van 100 m2 in gebruik genomen voor groenteteelt. Zij doen dit met behulp van druppelirrigatie-systemen waardoor water kan worden bespaard. Hiervoor zullen de vrouwen worden getraind door een expert.

Daarnaast hebben 90 vrouwen elk drie schapen gekregen die zij kunnen vet mesten en met winst kunnen verkopen waarna zij weer nieuwe schapen kunnen kopen. Een aangestelde trainer helpt hen bij het ontwikkelen van hun ondernemersvaardigheden. De vrouwen geven na verkoop één schaap aan de projectorganisatie die daarmee weer nieuwe vrouwen kan laten meedoen.