Gorom-Gorom PlasticFree!

De wereld raakt steeds meer vervuild. Iedereen die reist in ontwikkelingslanden ziet dat het plastic afval overal op straat ligt.  Vuil wat uiteindelijk in de oceanen terecht komt of in de bodem. Ook in de stad Gorom-Gorom, ons werkgebied, is er een gigantisch afvalprobleem…

Met onze partnerorganisatie Association Dagnal Roobe in Burkina Faso en de gemeente Gorom-Gorom en met financiële hulp van AFOS en Wilde Ganzen pakken we dit probleem aan. Er zal in 2019 worden gestart met een ophaaldienst bij 250 huishoudens en bij de marktlieden van Gorom-Gorom. Jongeren (M/V) wordt werk aangeboden en zelfstandig ondernemerschap in de afvalverwerking wordt gestimuleerd. Het afval zal al zoveel mogelijk gescheiden worden opgehaald. Plastic afval zal daarbij zoveel mogelijk gerecycled worden. Voorlichting en bewustwording zijn belangrijke pijlers van het project.