Gorom Gorom Plastic Free

schoonmaakactie Gorom-Gorom

Het project Gorom Plastic Free is gestart in 2019 en liep door tot in 2021 omdat het door Corona de nodige vertraging had opgelopen. Het doel van project was om de stad leefbaar te maken en een afval opruimdienst op te zetten. Dit is door de instroom van duizenden ontheemde personen onder druk komen te staan. Gelukkig zijn er wel stappen gezet. Elke week wordt de markt schoongemaakt en er worden periodiek schoonmaakacties georganiseerd. Er blijkt ook heel wat ondernemerschap uit het project te zijn voortgekomen. De karren en de ezels die aangeschaft zijn voor dit project worden door jongeren gebruikt om afval op te halen bij bewoners tegen een vergoeding. Stichting Wilde Ganzen heeft het eindverslag van het project goedgekeurd.