Don’t Waste My World!

Steun Voor Oudalan gaat de komende maanden een onderwijsproject uitvoeren op VMBO-scholen in Nederland, genaamd: Don’t Waste My World!

In het kader van het EU programma FRAME, VOICE, REPORT – geleid door stichting Wilde Ganzen – hebben wij met AFOS als twee samenwerkende stichtingen werkzaam in ontwikkelingssamenwerking een subsidie van 40.000 euro ontvangen voor een bewustwordingscampagne op VMBO scholen in Nederland. Thema van deze campagne zijn de Duurzame ontwikkelingsdoelen. Onder andere het afvalprobleem in Europa en in ontwikkelingslanden wordt onder de aandacht gebracht en tegelijkertijd biedt het leerlingen kennis over de noodzaak voor een duurzame samenleving, recycling van plastic afval en het mondiale probleem van klimaatverandering.

Het lesprogramma wordt vanaf september  2019  t/m maart 2020 aangeboden. In totaal zullen meer dan 1000 leerlingen van 9 verschillende scholen het lesprogramma volgen.

Steun van Oudalan is momenteel bezig met een project om het afval probleem in Oudalan aan te pakken. Hierover zal ook een film getoond worden, evenals een film over de daar voelbare gevolgen van klimaatverandering.