Een levende haag

Rondom de agro-ecologische tuin in Ziniaré wordt een levende haag aangelegd. Zondag 10 juli 2022 hebben vrouwen en projectleden van ADR de bomen aangeplant die de tuinen zullen beschermen.

Agro-ecologische tuinen in Ziniaré

Een waterpomp op zonnepanelen, daar worden deze medewerkers van onze partner ADR in elk geval erg blij van! Een watertoren is gebouwd, omheining en natuurlijk zijn er plantjes geplant. De vrouwen hielpen mee met het ontdoen van de hectare van struiken, zodat daarna alles kon worden omgeploegd en de fruitbomen de grond in konden.

Tuinbouw in Gorom Gorom

In Gorom-Gorom maken zo’n 200 vrouwen gebruik van de groentetuinen om voedsel te verbouwen voor een inkomen. In 2021 zijn er zaden uitgedeeld en is er onderhoud gepleegd aan de tuinen. De uienoogst wordt door ADR opgekocht en later in het jaar doorverkocht.