Boomplantdag in Gorom-Gorom

De gemeente van Gorom-Gorom wil graag ecologisch herstel in haar gemeente bevorderen. De gevolgen van klimaatverandering zijn in Oudalan goed te voelen, zoals in de documentaire ‘Mer de soif’ te zien is en de vegetatie heeft te leiden onder de omstandigheden. De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven geweest op het gebied van ‘regreening the desert’ en ook Gorom-Gorom wil graag stappen zetten hierin.

Om het belang van planten en ecologie onder de aandacht te brengen is een boomplant-evenement georganiseerd. Bij scholen en openbare gebouwen werden er bomen geplant. De gemeente wil hier graag een jaarlijks terugkerend evenement van maken.