Project Contribute Foundation

Sinds november 2022 hebben we een fonds mogen ontvangen van de Contribute Foundation om 2 hectare ecologische groentetuinen aan te kunnen leggen. Deze video presentatie vertelt het verhaal. Inmiddels hebben we in het tweede jaar twee nieuwe hectares kunnen aanleggen bij de dorpen Bissiga Irana en Lélexé.

Ecologische groentetuinen in de omgeving van Ziniaré

Steun voor Oudalan heeft dankzij meerdere fondsen diverse hectares kunnen laten aanleggen voor agro-ecologische tuinbouw. Wilde Ganzen, AFOS, Stichting Transfair, Zeewolde Werelddorp, de Hofsteestichting en Stichting de Waterlander hebben samen met onze donateurs ervoor gezorgd dat we 1 hectare hebben aangelegd bij het dorp Koassanga voor 100 vrouwen. In juni 2023 is met nieuwe fondsen een nieuw project gestart. ADR …

Noodhulp Vluchtelingen Gorom-Gorom

Vanwege recente aanslagen in juni 2023 in de omgeving van Gorom-Gorom is er een nieuwe vluchtelingenstroom op gang gekomen. Men is massaal naar Gorom-Gorom gevlucht. Nog meer mensen die geen voedsel, water en onderdak hebben. Steun voor Oudalan heeft een bliksemactie georganiseerd en kon al op 13 juli 250 families van een zak rijst van 50 kg en 5 liter …

Oogst!

Wie zaait mag ook oogsten! Het moment is daar, de uien kunnen uit de grond. Op de foto’s zie je ook het magazijn dat nog in aanbouw is. Daar worden volgende de uien later in opgeslagen zodat ze in augustus voor hogere prijzen verkocht kunnen worden. Meer foto’s zijn te zien in dit fotoboek.

Een levende haag

Rondom de agro-ecologische tuin in Ziniaré wordt een levende haag aangelegd. Zondag 10 juli 2022 hebben vrouwen en projectleden van ADR de bomen aangeplant die de tuinen zullen beschermen.

Agro-ecologische tuinen in Ziniaré

Een waterpomp op zonnepanelen, daar worden deze medewerkers van onze partner ADR in elk geval erg blij van! Een watertoren is gebouwd, omheining en natuurlijk zijn er plantjes geplant. De vrouwen hielpen mee met het ontdoen van de hectare van struiken, zodat daarna alles kon worden omgeploegd en de fruitbomen de grond in konden.

Tuinbouw in Gorom Gorom

In Gorom-Gorom maken zo’n 200 vrouwen gebruik van de groentetuinen om voedsel te verbouwen voor een inkomen. In 2021 zijn er zaden uitgedeeld en is er onderhoud gepleegd aan de tuinen. De uienoogst wordt door ADR opgekocht en later in het jaar doorverkocht.

Voedselhulp

De Situatie in Burkina Faso en met name in het Noorden, rond Gorom Gorom blijft schrijnend. De toestroom van de duizenden vluchtelingen naar de stad maakt het voor alle inwoners in het algemeen moeilijker om voldoende voedsel te kunnen kopen, ook omdat de autoriteiten de bevolking verboden hebben om gierst, het basisvoedsel, te verbouwen. De gierstvelden kunnen namelijk vijanden aan het oog onttrekken. Er is daarom een schrijnend tekort aan het basisvoedsel ontstaan en alle prijzen zijn sterk gestegen. Benzine is nauwelijks te krijgen. In juni kon ADR samen met het Rode Kruis voedselhulp bieden. 280 zakken rijst van 25 kg kon worden verdeeld.