Agro-ecologische tuinen in Ziniaré

In 2022 ging voor 1 ha een project van start in Ziniaré, de nieuwe locatie van waaruit onze partner ADR werkt, op het gebied van agro-ecologische tuinen. Er is naar water geboord, zonnepanelen zijn geïnstalleerd om de waterpomp aan te drijven, een watertoren is gebouwd, omheining en natuurlijk zijn er plantjes geplant. De vrouwen hielpen mee met het ontdoen van de hectare van struiken, zodat daarna alles kon worden omgeploegd en de fruitbomen de grond in konden.

Het doel is om 2 ha groentetuinen in te richten voor 200 vrouwen. De vrouwen krijgen training over agro-ecologische tuinbouw van ADR.