Oudalan

Een levende haag

Rondom de agro-ecologische tuin in Ziniaré wordt een levende haag aangelegd. Zondag 10 juli 2022 hebben vrouwen en projectleden van ADR de bomen aangeplant die de tuinen zullen beschermen.

Agro-ecologische tuinen in Ziniaré

Een waterpomp op zonnepanelen, daar worden deze medewerkers van onze partner ADR in elk geval erg blij van! Een watertoren is gebouwd, omheining en natuurlijk zijn er plantjes geplant. De vrouwen hielpen mee met het ontdoen van de hectare van struiken, zodat daarna alles kon worden omgeploegd en de fruitbomen de grond in konden.

Tuinbouw in Gorom Gorom

In Gorom-Gorom maken zo’n 200 vrouwen gebruik van de groentetuinen om voedsel te verbouwen voor een inkomen. In 2021 zijn er zaden uitgedeeld en is er onderhoud gepleegd aan de tuinen. De uienoogst wordt door ADR opgekocht en later in het jaar doorverkocht.

Voedselhulp

De Situatie in Burkina Faso en met name in het Noorden, rond Gorom Gorom blijft schrijnend. De toestroom van de duizenden vluchtelingen naar de stad maakt het voor alle inwoners in het algemeen moeilijker om voldoende voedsel te kunnen kopen, ook omdat de autoriteiten de bevolking verboden hebben om gierst, het basisvoedsel, te verbouwen. De gierstvelden kunnen namelijk vijanden aan het oog onttrekken. Er is daarom een schrijnend tekort aan het basisvoedsel ontstaan en alle prijzen zijn sterk gestegen. Benzine is nauwelijks te krijgen. In juni kon ADR samen met het Rode Kruis voedselhulp bieden. 280 zakken rijst van 25 kg kon worden verdeeld.

Gorom Gorom Plastic Free

schoonmaakactie Gorom-Gorom

Het project Gorom Plastic Free is gestart in 2019 en liep door tot in 2021 omdat het door Corona de nodige vertraging had opgelopen. Het doel van project was om de stad leefbaar te maken en een afval opruimdienst op te zetten. Dit is door de instroom van duizenden ontheemde personen onder druk komen te staan. Gelukkig zijn er wel stappen gezet. Elke week wordt de markt schoongemaakt en er worden periodiek schoonmaakacties georganiseerd. Er blijkt ook heel wat ondernemerschap uit het project te zijn voortgekomen. De karren en de ezels die aangeschaft zijn voor dit project worden door jongeren gebruikt om afval op te halen bij bewoners tegen een vergoeding. Stichting Wilde Ganzen heeft het eindverslag van het project goedgekeurd.

Video van de Boomplantdag in 2020

Op 29 augustus 2020 is er met een klein fonds van SVO voor de eerste keer een boomplant dag georganiseerd in Gorom-Gorom. Het was een mooi voorbeeld hoe door samenwerking een klein project tot iets groots kan uitgroeien met deelneming van de bevolking en de lokale autoriteiten. Onder de leiding van ADR zijn 800 bomen geplant, waarvan een groot deel bij publieke gebouwen en op het terrein van het plaatselijke lyceum.

Boomplantdag in Gorom-Gorom

De gemeente van Gorom-Gorom wil graag ecologisch herstel in haar gemeente bevorderen. De gevolgen van klimaatverandering zijn in Oudalan goed te voelen, zoals in de documentaire ‘Mer de soif’ te zien is en de vegetatie heeft te leiden onder de omstandigheden. De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven geweest op het gebied van ‘regreening the desert’ en ook Gorom-Gorom wil …

Corona kits

In juni 2020 verdeelde Dagnal Roobe 200 zakken rijst en artikelen voor persoonlijke hygiëne in Gorom-Gorom. Deze ‘Corona Kits’ waren bedoeld voor arme gezinnen uit de stad zelf en vluchtelingen die naar de stad toe zijn gekomen. De kits bevatten mondkapjes, alcoholische gel, zeep, een emmer en waterketels. De kits konden verdeeld worden dankzij financiële steun van Wilde Ganzen en …