Bestuur

Het bestuur van Steun voor Oudalan doet haar werk onbezoldigd. Steun voor Oudalan maakt gebruik van de professionele diensten van Dianne Nicolaï, adviseur bij consultancybureau Traverse-experts. Zij is contactpersoon en begeleidt de projecten.

Dianne Nicolaï
Contactpersoon en projectmanager

Diana Rusch
Voorzitter

Cheryl van Kempen
Secretaris

Carmen Nicolaï
Penningmeester

Saskia Ernens
Algemeen bestuurslid