ANBI-informatie

Stichting Steun voor Oudalan is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66757657.

Het RSIN/fiscaal nummer is 8566.86.281


Voor alle bestuursleden geldt dat zij geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden ontvangen.

Als u ons werk wil steunen, word dan donateur of maak een bedrag over op ons rekeningnummer:
NL22 TRIO 0777871645 (TRIODOS BANK)
T.N.V. STEUN VOOR OUDALAN

Contact

Dianne Nicolai
Tel: 06-16778113
info@steunvooroudalan.com
zie ook de contact pagina

Jaarverslagen